Last updated April 1, 2022
Calendar of Schaeffer Dates
HomeCalendarFAQLists/ChartsMiscMsg BoardPersonsPhotosUnions
About the 2022 Calendar of Schaeffer Dates
The columns below show birthdays, passing days and anniversaries. (Anyone have any relevant 'major event' dates?)
Generally: white = alive/unknown; red = person has passed; one entry, two names = anniversary.
All persons in the 'Passing Days' column have passed (even though their names are not red.)
707 Birthdays 263 Passing Days 36 Anniversaries
JANUARY
  1  Elizabeth Merkle (1802)
  3  Clara Schaeffer (1869)
  3  Forrest Grim Schaeffer (1882)
  3  George H. Schaeffer (1887)
  4  Elmer H. Schaeffer (1883)
  4  Morris L. Schaeffer (1879)
  5  Rebecca Schaeffer (1899)
  6  Ricky Nelson (1963)
  6  Catherine Kelchner (1849)
  6  Helen Schaeffer (1891)
  6  Andora Schaeffer (1875)
  6  Margaret Schaeffer (1920)
  7  Donna Kalina (1971)
  7  Jonathan Hogan (1991)
  8  Johann Schaeffer (1963)
  8  Hettie Schaeffer (1816)
  8  Lossie Williams (1900)
  8  Joseph DeLong (1841)
  8  John C, Schaeffer (1854)
  8  Herbert Schaeffer (1881)
  8  Anna Schaeffer (1919)
  9  Karl Schaeffer (1989)
10  Harriet Schaeffer (1860)
10  Ruth L. Schaeffer (1892)
10  Charles Schaeffer (1915)
11  Anna Schaeffer (1904)
12  Allan Schaeffer (1945)
12  Adrion Williams (2022)
12  Peter Gehris (1835)
12  Virginia E. Schaeffer (1913)
12  Harry Schaeffer (1907)
12  Millicent Marie Schaeffer (1917)
13  Daniel B. Schaeffer (1839)
13  Anna M. Ahlum (1863)
14  Peter Schaeffer (1826)
14  Mary Schaeffer (1901)
15  William Schaeffer (1891)
15  Titus H. Schaeffer (1872)
15  John H. Schaeffer (1896)
18  George D. Schaeffer (1921)
19  Katherine D. Schaeffer (1876)
19  Helen Mae Schaeffer (1915)
20  Edwin H. Schaeffer (1858)
22  Martin Schaeffer (1850)
24  Sherry Harper (1966)
24  Daniel B. Schaeffer (1860)
26  Angela Shaw (1989)
26  Walter P. Schaeffer (1881)
26  Wanda Rothermel Schaeffer (1924)
27  William Andrew Schaeffer (1920)
28  Fred Schaeffer (1872)
29  Edward Schaeffer (1982)
29  Mary Frances Potteiger (1854)
30  Hettie Schaeffer (1864)
31  Ida Schaeffer (1866)
 
FEBRUARY
  1  Susan P. Schaeffer (1850)
  2  Dennis Schaeffer (1943)
  2  Lester Burdette Schaeffer (1891)
  3  Reuben Schaeffer (1844)
  3  Frank Schaeffer (1855)
  4  Edwin Schaeffer (1881)
  4  Frederick Schaeffer (1909)
  5  Martha Jane Schaeffer (1947)
  6  Erich Siegfried Schaeffer (1967)
  6  Earl K. Schaeffer (1910)
  7  Dennis Toolen (1990)
  7  J. Robert Schaeffer (1923)
  7  Amos Rothermel (1844)
  7  Levi S. Schaeffer (1870)
  7  Laura Schaeffer (1903)
  8  Annie Schaeffer (1872)
10  Elizabeth Schaeffer (1920)
12  Frank Burgess (1964)
13  Paul Schaeffer (1894)
15  Colleen Toolen (1985)
16  MaKenzie Schaeffer (2000)
16  Ellen Bechtel (1847)
16  Isaac Deturk (1839)
16  Clara L. Smith (1863)
17  Amos L. Schaeffer (1867)
17  Annie L. Schaeffer (1869)
17  Grace Schaeffer (1892)
17  Anna M. Schaeffer (1915)
18  Zachary Rocha (2005)
18  Stephanie Brooks Hart (1988)
18  Amelia E. Adam (1875)
20  Roman H. (1966)
20  Francis DeLong (1815)
20  Rita R. Schaeffer (1925)
20  Oliver Schaeffer (1919)
23  Nathan C. Schaeffer (1849)
23  Charles D. Schaeffer (1920)
24  Lester Schaeffer (1917)
25  Saralyn Doyle (1999)
25  George J. Schuler (1925)
25  Clarence Edward Schaeffer (1920)
26  George S. Schaeffer (1840)
26  Lillian Schaeffer (1874)
26  Susan H. Schaeffer (1880)
26  James H. Schaeffer (1880)
27  William Schaeffer (1871)
27  Florence Schaeffer (1906)
28  Louisa Schmehl (1843)
28  Catherine Keim (1849)
29  Charles B. Schaeffer (1884)
 
MARCH
  1  James Dicken (1967)
  1  Elizabeth Schaeffer (1828)
  2  Iva Schaeffer (1887)
  2  Horace Solomon Fogel (1861)
  3  Emma Louise Schaeffer (1857)
  3  Lottie Schaeffer (1882)
  3  William Charles Schaeffer (1911)
  4  David Peer (1983)
  4  Steven Shaw (1963)
  5  Harold Schaeffer (1955)
  5  Dorothy Bland (1938)
  6  William Schaeffer (1818)
  7  Thomas Martin Schaeffer (1947)
  8  Harry Schaeffer (1899)
  8  Joel M. Schaeffer (1846)
  8  Irvin R. Schaeffer (1897)
  8  Margaret M. Schaeffer (1905)
  9  James Robert Toolen (1990)
  9  Maureen Toolen (1967)
  9  Susan Carol Schaeffer (1942)
  9  Nathan S. Schaeffer (1857)
  9  D.K. Humbert (1834)
  9  Oliver Schaeffer (1881)
10  Kristen Schaeffer (1990)
10  James Sullivan (1971)
10  Hannah Schaeffer (1870)
10  George J. Schaeffer (1910)
10  John Nathan Schaeffer (1913)
11  Rebecca Welant (1833)
11  Henry Schaeffer (1843)
12  Dallas S. Schaeffer (1927)
13  Katherine Schaeffer (2009)
13  Mary Ellen Schaeffer (1940)
15  Charles Walsh (2005)
15  Carolina Messersmith (1839)
16  Hettie Merkel (1818)
16  Hettie Miller (1818)
17  Judith Schaeffer (1943)
17  Susan Barto (1817)
17  Amelia Schaeffer (1840)
17  Peter L. Diener (1841)
17  Oscar Schaeffer (1878)
18  Eugene Potteiger Schaeffer (1876)
18  Frederick C. Schaeffer (1890)
20  Randall Schaeffer (1945)
20  James Dicken (1925)
20  Mary Schaeffer (1868)
20  Minnie Schaeffer (1874)
22  Roxie M. Schaeffer (1881)
23  Mary Schaeffer (1836)
23  William Schaeffer (1896)
23  Edna Schaeffer (1898)
24  Barbara Louise Schaeffer (1944)
24  Jonathan Schaeffer (1802)
24  Ella Raelynne Toolen (2012)
24  Lewis Schaeffer (1838)
27  Sean McErlean (1967)
27  Jacob DeLong (1803)
27  Elizabeth Schaeffer (1842)
29  Elizabeth Federolf (1776)
29  Earl Schaeffer (1895)
29  Irene Schaeffer (1910)
29  Nathan Schaeffer (1921)
30  Daniel Schaeffer (1961)
30  Carrie E. Hinkle (1878)
30  Harold Schaeffer (1904)
31  Joan Laughead (1936)
31  Sara Ann Schaeffer (1828)
 
APRIL
  1  Naomi Schaeffer (1900)
  2  Daryle D. Schaeffer (1925)
  3  April Peer (1980)
  3  Paul Lee Schaeffer (1917)
  3  Margaret Elizabeth Schaeffer (1932)
  4  Ammon Schaeffer (1870)
  5  Ellen Schaeffer (1869)
  5  Hannah Hoch Donmoyer (1801)
  6  Esther Schaeffer (1913)
  7  Joan Schaeffer (1941)
  7  Mary Ann Dry (1852)
  7  Alice M. Schaeffer (1866)
  7  Howard Schaeffer (1878)
  9  Myrtle Schaeffer (1901)
10  Jennifer Schaeffer (1974)
10  Catherine Schaeffer (1940)
10  Paul L. Schaeffer (1897)
10  Katherine Schaeffer (1898)
11  Martin Kelchner (1841)
11  Amanda Leibelsperger (1848)
12  Vincent D'Agostino (2002)
12  Jacob B. Schaeffer (1854)
13  Marian Schaeffer (1896)
16  John Hogan (1965)
16  Linda Louise Schaeffer (1948)
17  Harold Schaeffer (1929)
17  Laura Leitheiser (1865)
17  Elda R. Schaeffer (1888)
18  Ruth Miller-Sebastian (1899)
18  Mary Schaeffer (1923)
18  Lester Schaeffer (1907)
19  Hettie Schaeffer (1841)
19  George R. Schaeffer (1894)
19  Charles R. Schaeffer (1894)
20  George Schaeffer (1875)
21  Patricia Ann Schaeffer (1934)
21  Albert Schaeffer (1864)
22  Joseph Schaeffer (2003)
23  Everett George Schaeffer (1912)
25  John A. Schaeffer (1941)
25  Abraham Seigfried (1812)
25  William C. Schaeffer (1851)
26  Beulah Schaeffer (1879)
26  Sallie L. Schaeffer (1883)
26  John A. Schaeffer (1896)
27  Amanda Stroup (1990)
28  Judy Nelson (1959)
28  Amanda Burgess (1987)
28  Stephen Robert Schaeffer (1942)
28  Tom Schaeffer (1923)
29  Kelvin Lawrence Williams (1998)
30  Amanda Dye (1991)
30  Magdalena Peters (1842)
30  Samuel A. Schaeffer (1879)
 
MAY
  1  Linda Reifsnyder (1947)
  1  Gertrude Schaeffer (1896)
  2  Richard Nathan Schaeffer (1946)
  2  Richard Schaeffer (1946)
  4  Robert Alan Schaeffer (1945)
  4  Andora Sheridan (1854)
  5  Samuel Schaeffer (1868)
  6  Lester Schaeffer (1917)
  6  Gianna D'Agostino (2000)
  6  Minnie D. Schaeffer (1879)
  6  Hettie E. Schaeffer (1873)
  7  Jeanette Orbanus (1960)
  7  Milton Schaeffer (1867)
  8  Leonard Schaeffer (1948)
  8  Charles Schaeffer (1860)
  9  Richard Schaeffer (1941)
  9  Lisa Frankenfield (1969)
  9  George Schaeffer (1854)
  9  Siglinda Schaeffer (1944)
10  James Hahn (1934)
14  Leyna Sullivan (2007)
14  Susanna Rahn (1851)
14  Helen Schaeffer (1897)
16  Frank Burgess (1990)
16  Cindy UnknLastF (1962)
16  Russel S. Schuler (1930)
17  Leda C. Schaeffer (1944)
17  Erich Schaeffer (2004)
17  Caroline Schaeffer (1851)
18  John Schaeffer (1920)
18  Anna Louise Schaeffer (1921)
20  Haley Rocha (1997)
22  Margaret Schaeffer (1928)
22  Maria Schaeffer (1892)
27  Sarah Maderia (1830)
27  Elmer Schaeffer (1875)
27  Morris H. Schaeffer (1866)
28  Harold Schaeffer (1970)
28  Nathaniel Jarman (2011)
29  Margaret Schaeffer (1901)
29  Mary Helen Schaeffer (1918)
30  Sean McErlean (1998)
30  Isaac Schaeffer (1868)
30  David L. Schaeffer (1875)
30  John A. Schaeffer (1886)
31  Lauren D'Agostino (1990)
31  Benjamin Toolen (2017)
 
JUNE
  1  Daniel Schaeffer (1822)
  1  Harriet Schaeffer (1873)
  2  David Schaeffer (1994)
  2  Kathleen Toolen (1970)
  2  James Schaeffer (1856)
  4  Daniel Schaeffer (1928)
  5  Mark Philip Schaeffer (1948)
  5  Alvin Schaeffer (1869)
  5  Lee Schaeffer (1903)
  6  June D. Schaeffer (1920)
  6  Susan Schaeffer (1971)
  7  Philip Schaeffer (1770)
  8  Addie Williams (1905)
  8  Sarah Adda Schaeffer (1852)
  8  Annie Alice Schaeffer (1881)
  9  Grace Walsh (2001)
10  David Schaeffer (1870)
11  Edward Joseph Dye (1967)
11  Mary Jane Schaeffer (1923)
11  Frances Margaret Schaeffer (1900)
12  Joan Schaeffer (2001)
12  Gregg Rocha (1965)
12  Charles P. Schaeffer (1845)
12  Sallie Schaeffer (1880)
12  Mary M. Schaeffer (1864)
13  Harold Schaeffer (1919)
14  Michael Schaeffer (1996)
14  Michael Katchuk (1955)
14  Earl Schaeffer (1932)
14  Charles David Schaeffer (1948)
16  Anna Schaeffer (1893)
16  David I. Schaeffer (1878)
17  Hunter Rocha (2002)
17  Zoe Rocha (2006)
17  Cleva Schaeffer (1896)
17  Amanda Schlegel (1845)
17  Jane Louise Schaeffer (1912)
18  Jeremy Schaeffer (1985)
18  Shenandoah Katchuk (1998)
18  Preston D. Schaeffer (1872)
19  Anna Ethel Schaeffer (1905)
20  Patricia Schaeffer (1969)
21  Emma Schaeffer (1866)
22  Anthony Schaeffer (1986)
22  Thurman Williams (1910)
23  Cathy Nelson (1957)
23  Mark F. Schaeffer (1934)
23  Joel P. Schaeffer (1843)
23  Harry P. Schaeffer (1893)
24  Jere Schaeffer (1876)
25  Quincy Stoker-Schaeffer (2002)
25  Harriet Hoch (1826)
25  Joel H. Hoch (1839)
25  Walter P.H. Schaeffer (1913)
27  Augustus S. Schaeffer (1844)
28  Russell C. Schaeffer (1890)
29  Carrie Schaeffer (1880)
 
JULY
  1  Catherine Potteiger (1846)
  2  Rose Isabella Bortz (1860)
  2  Mabel Schaeffer (1908)
  5  Mary Schaeffer (1878)
  5  Frank Schaeffer (1901)
  6  Lewis C. Schaeffer (1919)
  7  Stephen Katchuk (1967)
  8  Ross Ronan (1971)
  8  Katherine Seigfried (1847)
  9  John Schaeffer (1917)
  9  Harold H. Schaeffer (1918)
10  Evelyn Dye (2020)
10  George Schaeffer (1798)
11  Jere Lee Schaeffer (1947)
12  Edward Joseph Dye (1989)
12  Maci Lynn Schaeffer (2010)
12  Daniel Schaeffer (1805)
13  Amy Schaeffer (1968)
13  Alexis Burch (2008)
13  Catherine Schaeffer (1821)
14  Lilliana Dye (2013)
15  Susan DeLong (1839)
15  Laura E. Schaeffer (1901)
16  Florence Rebecca Dries (1883)
16  Phillip Schaeffer (1807)
16  Catherine Yoder (1832)
16  Effie Schaeffer (1913)
18  John D. Schaeffer (1913)
19  Nathan Schaeffer (1825)
19  Clyde Schaeffer (1894)
19  Katie Schaeffer (1871)
21  Robert Schaeffer (1929)
23  Cooper Schaeffer (2018)
23  John Nevin Schaeffer (1882)
24  Naomi Schaeffer (1897)
25  Cyrus Schaeffer (1855)
26  Louisa Schaeffer (1866)
26  Philip Bausman Schaeffer (1917)
27  Katie Toolen (1986)
31  Hannah Schaeffer (2004)
31  Christan Dicken (1983)
 
AUGUST
  1  James P. Schaeffer (1840)
  1  James Blaine DeLong (1884)
  2  Juli Schaeffer (1977)
  2  John E Schaeffer (1867)
  2  Vernon D. Schaeffer (1908)
  3  Mary Schaeffer (1945)
  4  Jonah Doyle (2000)
  4  Duane Katchuk (1977)
  5  Fred Schaeffer (1939)
  6  Austin M. Schaeffer (1892)
  6  Helen M. Schaeffer (1909)
  7  Joseph Francis Toolen (1958)
  8  Peter Schaeffer (1779)
  8  Daniel S. Schaeffer (1847)
  8  Harry Schaeffer (1880)
  8  Hattie Schaeffer (1880)
  9  George W. Schaeffer (1905)
  9  Ruth Schaeffer (1900)
  9  Darwin Schaeffer (1920)
10  Hannah Leah Schaeffer (1849)
10  Edith Schaeffer (1885)
11  Paul N. Schaeffer (1884)
12  Val Schaeffer (1937)
12  Glenn A. Schaeffer (1941)
12  Marion Schaeffer (1892)
12  Lester Schaeffer (1892)
13  Stella Schaeffer (1890)
13  James J. Schaeffer (1918)
15  Maria DeLong (1843)
15  Betty M. Schaeffer (1931)
16  Linda Gail Schaeffer (1942)
16  Henry Harold Schaeffer (1887)
16  Elda Schaeffer (1910)
16  Benton R. Schaeffer (1925)
17  Walter A. Schaeffer (1910)
18  Amanda McHugh (1988)
18  Christopher Schaeffer (2005)
18  Frances Schaeffer (1915)
19  Connor McErlean (1999)
19  Colby Schaeffer (2014)
20  Mayme Schaeffer (1883)
20  Winfield DeLong (1850)
21  Amanda Shaw (1992)
21  Philip S. Schaeffer (1843)
21  James Mosser Schaeffer (1867)
21  Hettie Ann Schaeffer (1875)
22  Nathaniel Merkle (1847)
22  Sallie Schaeffer (1871)
23  Sally Ann Schaeffer (1946)
23  Kate Schaeffer (1883)
24  Martin Schaeffer (1946)
24  Estelle Williams (1908)
25  Rebecca Hogan (1995)
25  Mamie Williams (1892)
25  Charles Schaeffer (1905)
26  Michael Burgess (1992)
28  Edgar Schaeffer (1873)
28  Ethel Schaeffer (1891)
29  Joel Daniel Schaeffer (1942)
29  Elizabeth Schaeffer (1924)
30  George J. Schaeffer (1893)
31  Anthony Schaeffer (1992)
31  Sallie Kaufman (1849)
31  George W. Schaeffer (1864)
31  Alice Elizabeth Schaeffer (1914)
 
SEPTEMBER
  1  Maria Katharina Ruhlin (1734)
  1  Leitha Mae Nelson (1931)
  1  Virginia Leggett (1911)
  1  Louisa Schaeffer (1877)
  2  Amanda Laubach (1855)
  2  David O. Schaeffer (1862)
  2  Russel Schaeffer (1925)
  4  Lisa Schaeffer (1966)
  4  Ida Hottenstein (1856)
  4  Thomas L. Schaeffer (1880)
  6  George B. Schaeffer (1849)
  6  Ruth Ann Schaeffer (1930)
  6  John Nevin Schaeffer (1913)
  7  James D. Schaeffer (1835)
  7  Estella Schaeffer (1897)
  7  John S. Schaeffer (1838)
  7  William Merkle (1845)
  8  Kate Schaeffer (1871)
  8  Irwin Schaeffer (1865)
  8  Forrest Grim Schaeffer (1927)
  9  Janice Mary Schaeffer (1940)
  9  Isaac Schaeffer (1800)
  9  Thornia Schaeffer (1940)
  9  Vevu Schaeffer (1887)
10  Angela Allen (1972)
10  Daniel Nicholas Schaeffer (1853)
10  Jeremiah Schaeffer (1875)
10  Lewis Schaeffer (1911)
11  Elias Schaeffer (1820)
11  Gertrude Hess Dotterer (1893)
11  Arlene M. Schaeffer (1908)
12  Ryan Facer (2005)
12  Hannah Schaeffer (1863)
13  Margaret Dye (2015)
13  Catherine Christman (1810)
14  David Katchuk (1958)
14  Edward Schaeffer (1877)
15  Khloe Burgess (2010)
15  Peter P. Schaeffer (1848)
15  Sallie Schaeffer (1880)
16  Levi Schaeffer (1827)
16  Charles Messersmith (1846)
17  Lorraine Nelson (1927)
18  Janet Toolen (1961)
18  Martha Ann Schaeffer (1940)
18  Wilson Schaeffer (1857)
18  Curwen Schaeffer (1893)
18  Edward Schaeffer (1869)
19  Joan Hahn (1968)
20  Matthew Schaeffer (1993)
20  Annie Schaeffer (1860)
20  Sallie Schaeffer (1867)
22  Jake Stoker-Schaeffer (2005)
22  Elizabeth Schaeffer (1812)
22  Bertha Neumann (1921)
23  Mabel Schaeffer (1896)
23  Cora M. Schaeffer (1897)
24  Jacob L. Schaeffer (1868)
25  Sarah Schaeffer (1859)
25  William H. Schaeffer (1851)
25  Frank Schaeffer (1886)
25  Horace Schaeffer (1884)
26  Jacquelyn Marie Stadler (1942)
26  Amanda Nelson (1983)
26  William S. Schaeffer (1841)
26  Rosie D. Schaeffer (1880)
27  Lorraine Katchuk (1959)
27  Carol Ann Schaeffer (1943)
27  Mary Schaeffer (1865)
28  William Schaeffer (1933)
28  Rebecca Schaeffer (1883)
28  Clinton Schaeffer (1925)
28  Clarence Schaeffer (1909)
29  David Michael Schaeffer (1971)
29  Hannah Rocha (1999)
 
OCTOBER
  1  T. Raymond Schaeffer (1886)
  1  Annie Schaeffer (1874)
  2  Chad McNutt (1974)
  2  James Toolen (1962)
  2  Ally Shepherd (2013)
  2  Janet Schaeffer (1947)
  2  Arlene Schaeffer (1942)
  3  David Schaeffer (1820)
  3  Susan Schaeffer (1851)
  4  Anna Maria Krieger (1695)
  4  Alice Schaeffer (1869)
  5  Joseph Francis Toolen (1987)
  5  Burlie Nelson (1901)
  5  Alice Schaeffer (1878)
  5  Henry M. Schaeffer (1904)
  6  Llewellyn D. Schaeffer (1877)
  7  Michael Meabon Schaeffer (1947)
  8  J. Roy Schaeffer (1914)
  9  Sarah Schaeffer (1803)
  9  Claribel Schaeffer (1881)
  9  Mabel Schaeffer (1895)
10  Margaret Sell (1811)
10  Warren D. Schaeffer (1886)
11  Thomas Roy Schaeffer (1937)
11  Joan L. Schaeffer (1935)
11  Amanda Schaeffer (1847)
11  Franklin Geronee Schaeffer (1860)
11  Emma Catherine Leinbach (1849)
12  Harry S. Schaeffer (1929)
13  Angelina Schaeffer (2001)
13  Steven John Shaw (1987)
13  Emma Schaeffer (1880)
13  Clayton B. Schaeffer (1923)
13  Harold Franklin Schaeffer (1913)
14  James I. Schaeffer (1903)
14  Catherine Schaeffer (1914)
15  Donovan Ronan (1996)
15  Logan Ronan (1996)
16  Gillian Sullivan (2005)
16  Claire Walsh (1998)
16  David Katchuk (1990)
16  Burlie Nelson (1925)
16  Joyce Nelson (1946)
16  Emma Schlegel (1845)
17  Noretta Schaeffer (1937)
17  Mary Dreisbach (1859)
17  Lizzie Schaeffer (1871)
17  Hettie Thelena Schaeffer (1879)
17  Forrest R. Schaeffer (1921)
18  Edith Nelson (1950)
19  Alice Schaeffer (1913)
19  Joseph M. Gauker (1923)
20  Myrtle E. Schaeffer (1922)
20  Clara Schaeffer (1868)
20  Florence Schaeffer (1907)
21  Harold Schaeffer (1948)
21  Adam Schaeffer (1846)
22  Harold Schuler (1923)
22  Edna H. Schaeffer (1911)
23  Sarah Deisher (1841)
23  Rachel Peters (1811)
23  Lillie Schaeffer (1877)
24  Sonny Katchuk (1953)
24  Alfred Schaeffer (1875)
25  John B. Bertolet (1844)
25  Franklin J. Schaeffer (1914)
25  Francis Schaeffer (1907)
25  Fern Louise Schaeffer (1918)
26  Esther Christ (1825)
26  Daniel Schaeffer (1872)
27  Dolores Schaeffer (1942)
27  Curtis Daniel Schaeffer (1888)
27  Agnes Rothenberger (1859)
28  Dolores Ann Schaeffer (1942)
28  William Schaeffer (1885)
28  Mary Schaeffer (1902)
29  John Doyle (1964)
29  Lewis Schaeffer (1865)
29  Charles E.H. Schaeffer (1920)
30  Chuck Dicken (1946)
30  Albert Rothermel Schaeffer (1922)
30  Catherine Leibelsperger (1845)
30  Ella M. Schaeffer (1896)
30  Linwood Schaeffer (1920)
31  Robert Schaeffer (1918)
 
NOVEMBER
  1  Reed Ronan (1994)
  4  Bryce Stoker-Schaeffer (1999)
  4  Charles David Schaeffer (1864)
  5  Zander Katchuk (1993)
  5  Erich Schaeffer (1941)
  5  Jim Dicken (1945)
  5  Ella Schaeffer (1888)
  7  William A. Schaeffer (1887)
  8  John DeLong (1847)
  8  Annie Strausser (1858)
  8  Hannah L. Schaeffer (1872)
  9  Hannah Schaeffer (1861)
  9  Emily Schaeffer (1903)
10  Janet Suiely Schaeffer (1945)
10  Jesse Williams (1912)
10  Richard John Schaeffer (1925)
11  Linwood Schaeffer (1942)
11  Dean E. Schaeffer (1920)
11  Burdette Lester Schaeffer (1916)
12  Edward Joseph Dye (2009)
12  Linda Schaeffer (1945)
13  Aubrey Burch (2009)
13  Sue D. Schaeffer (1887)
13  Amanda Schaeffer (1864)
14  Nicholas D'Agostino (1958)
14  Harry D. Schaeffer (1873)
14  Mary E. Schaeffer (1927)
14  Miriam Schaeffer (1918)
  5  James Katchuk (1992)
15  James McHugh (1963)
15  John Horace Schaeffer (1855)
17  Sallie Schaeffer (1841)
19  Anna Stein (1822)
19  Lydia Miller (1837)
19  Isaac Kutz (1830)
19  William Schaeffer (1883)
19  Philip Schaeffer (1920)
21  Samuel Kindt (1825)
22  Anthony D'Agostino (1994)
22  Sandra Schaeffer (1942)
23  Webster Schaeffer (1874)
23  Charles Schaeffer (1898)
28  Patricia Kent (1982)
28  Annie Schaeffer (1874)
28  Jesse D. Schaeffer (1889)
28  Emily A. Schaeffer (1901)
29  Ronald Mark Schaeffer (1938)
29  Russel Rothermel Schaeffer (1921)
30  Nicholas D'Agostino (1988)
30  Cheryl Ann Schaeffer (1945)
30  Anna Schaeffer (1813)
30  Daniel M. Schaeffer (1830)
30  Rebecca Stitzel (1828)
30  Anne Schaeffer (1896)
30  Mary Margaret Frymire (1857)
 
DECEMBER
  1  Tricia Schaeffer (1970)
  1  James Toolen (2014)
  1  Ella Schaeffer (1910)
  1  Jacob Rothermel Schaeffer (1928)
  2  Svaeh Robbyn Williams (2021)
  2  Ellen Schaeffer (1867)
  3  Carrie B. Schaeffer (1853)
  3  Ambrose Schaeffer (1876)
  4  Amos Schaeffer (1912)
  4  William R. Schaeffer (1921)
  4  Elizabeth Frantz Schaeffer (1923)
  4  Margaret Frantz Schaeffer (1923)
  5  Georgia McNutt (2005)
  5  Sarah Schaeffer (1921)
  6  Edith Schaeffer (1915)
  7  Raymon Schaeffer (1910)
  8  Thomas Allen Schaeffer (1937)
  8  Arlene Schaeffer (1932)
  8  Oscar Schaeffer (1901)
  8  Edith Louise Schaeffer (1917)
  9  Isabella Legg (1852)
  9  Edna Schaeffer (1894)
10  Mary Kieffer (1845)
11  Jean Schaeffer (1933)
11  Minnie Schaeffer (1873)
12  Maria Schaeffer (1900)
14  Frankie Bullock (1956)
15  Ashley Allen (1991)
15  Louise Annetta Schaeffer (1942)
15  Katie Matilda Yoder (1873)
15  Carol Dluzniewski (1944)
15  Fremont Mertz Schaeffer (1894)
17  George D. Schaeffer (1837)
18  Nicholas L. Schaeffer (1881)
19  Ricky Jane Collins (1945)
19  Cora H. Schaeffer (1884)
21  Thomas Hogan (1992)
21  Edmund Burke Schaeffer (1876)
21  Ursula Schaeffer (1875)
23  Robert L. Schaeffer (1881)
23  Lewis Schaeffer (1886)
24  Susan Stephens (1948)
24  Melissa Boggi (1970)
24  Ella Schaeffer (1898)
25  Tracy Stoker (1965)
25  Marie Schaeffer (1847)
26  Charles Schaeffer (1867)
27  Mary Jane Schaeffer (1927)
27  Philip Schaeffer (1905)
28  Charles Schaeffer (1882)
29  Oliver G. Schaeffer (1946)
30  James DeLong (1845)
30  Herbert Roy Schaeffer (1882)
31  Helen Schaeffer (1883)
31  Edna Schaeffer (1911)
JANUARY
  2  Susan Barto (1885)
  2  George J. Schaeffer (1930)
  3  Reuben Schaeffer (1866)
  5  Cyrus Schaeffer (1933)
  6  Amelia E. Adam (1933)
  9  Henry Schaeffer (1879)
10  Thomas Martin Schaeffer (2021)
10  Ellen Bechtel (1920)
11  Jacob B. Schaeffer (1943)
11  Hettie S. Schaeffer (1890)
13  James D. Schaeffer (1915)
13  Daniel B. Schaeffer (1926)
15  James Daniel Knox (1952)
18  Anna Schaeffer (1905)
18  Elizabeth Schaeffer (1891)
18  Catherine Gumber (2007)
19  Helen Schaeffer (1913)
20  Edwin Schaeffer (1899)
23  Hettie Schaeffer (1865)
25  Elizabeth Merkle (1830)
28  Harriet Hoch (1902)
30  George S. Schaeffer (1917)
30  Maria Schaeffer (1929)
31  Harry Schaeffer (1940)
 
FEBRUARY
  1  Abraham Seigfried (1904)
  1  James Blaine DeLong (1968)
  1  Carrie E. Hinkle (1972)
  3  Mamie Williams (1975)
  5  Joseph DeLong (1926)
  6  Sarah Maderia (1885)
  6  Amanda Laubach (1946)
  7  Mary Margaret Frymire (1946)
  9  John A. Stalls (1971)
11  Sallie Schaeffer (1907)
11  Beulah Schaeffer (1944)
11  Amanda Schaeffer (1865)
11  Frederick C. Schaeffer (1945)
13  Catherine Keim (1932)
14  John DeLong (1936)
14  Agnes Rothenberger (1941)
16  Florence Rebecca Dries (1961)
16  Esther Christ (1903)
20  John Horace Schaeffer (1902)
21  Catherine Schaeffer (1894)
22  Carolina Messersmith (1881)
25  Martin Schaeffer (1920)
25  Milton Schaeffer (1946)
27  Friedrich Neumann (2002)
28  Winfield DeLong (1930)
28  Preston D. Schaeffer (1873)
 
MARCH
  3  Elizabeth Schaeffer (1867)
  6  Andora Sheridan (1930)
  9  Lester Schaeffer (1893)
10  Catherine Christman (1878)
11  Rebecca Welant (1930)
14  Agnes Mimms (2022)
15  Nathan C. Schaeffer (1919)
16  Edith Schaeffer (1931)
18  Joan Laughead (2000)
19  Earl Schaeffer (1938)
20  Edith Schaeffer (2010)
20  Estelle Williams (1997)
22  Maria DeLong (1922)
22  Amanda Leibelsperger (1926)
22  Richard John Schaeffer (1945)
23  David Katchuk (2022)
24  Joel M. Schaeffer (1923)
25  William S. Schaeffer (1934)
25  Lester Schaeffer (2007)
26  Ella Raelynne Toolen (2012)
27  James Mosser Schaeffer (1948)
28  Jesse Williams (1987)
29  Curwen Schaeffer (1895)
31  Mary Dreisbach (1945)
31  Hannah L. Schaeffer (1948)
 
APRIL
  2  John S. Schaeffer (1918)
  3  Margaret Sell (1866)
  4  Ammon Schaeffer (1870)
  6  Peter Gehris (1944)
  6  John A. Schaeffer (1941)
  9  Philip Schaeffer (1921)
10  Levi Schaeffer (1892)
10  William Merkle (1900)
10  Rose Isabella Bortz (1943)
10  George H. Schaeffer (1945)
11  Erich Schaeffer (2016)
11  Emma Schaeffer (1889)
12  Clara Schaeffer (1881)
12  Andora Schaeffer (1875)
14  Phillip Schaeffer (1892)
16  Isaac Schaeffer (1850)
16  William C. Schaeffer (1921)
16  Hannah Leah Schaeffer (1918)
18  Peter Schaeffer (1900)
20  Elmer H. Schaeffer (1934)
21  Sarah Adda Schaeffer (1945)
23  Nathaniel Merkle (1906)
24  Ursula Schaeffer (1934)
25  Charles Schaeffer (1913)
25  Titus H. Schaeffer (1924)
29  Wilson Schaeffer (1930)
 
MAY
  2  Mary M. Schaeffer (1923)
  4  Elizabeth Schaeffer (1896)
  5  Hannah Schaeffer (1947)
  9  Jacob L. Schaeffer (1932)
10  Forrest Grim Schaeffer (1944)
14  Clara Schaeffer (1942)
16  James P. Schaeffer (1910)
17  Erich Schaeffer (2004)
18  Charles Messersmith (1889)
19  William A. Schaeffer (1892)
20  Mary Kieffer (1866)
20  Russel S. Schuler (1930)
22  John Schaeffer (2001)
22  William Schaeffer (1945)
24  Marie Schaeffer (1888)
25  Joel H. Hoch (1914)
27  Samuel Kindt (1894)
29  Susan Schaeffer (1920)
 
JUNE
  1  Martin Kelchner (1916)
  1  Wanda Rothermel Schaeffer (2005)
  3  Daniel Nicholas Schaeffer (1923)
  4  Annie Schaeffer (1936)
  8  Laura Leitheiser (1912)
  9  Thornia Schaeffer (1941)
  9  Siglinda Schaeffer (1944)
  9  Amanda Schaeffer (1908)
  9  Annie L. Schaeffer (1931)
  9  Gertrude Hess Dotterer (1964)
10  Charles P. Schaeffer (1930)
10  John Nevin Schaeffer (1942)
15  David Schaeffer (1902)
17  Annie Schaeffer (1921)
19  Forrest Grim Schaeffer (2015)
22  Sarah Schaeffer (1896)
23  Hettie E. Schaeffer (1924)
24  Susan H. Schaeffer (1936)
29  Virginia Leggett (1980)
 
JULY
  2  Susan DeLong (1908)
  4  Lossie Williams (1987)
  5  Tom Schaeffer (1984)
  5  Emily A. Schaeffer (1961)
  8  Hettie Miller (1888)
  9  Hettie Merkel (1888)
11  Ida Hottenstein (1927)
12  Daniel Schaeffer (1901)
15  Addie Williams (1994)
17  Lewis Schaeffer (1945)
20  Nicholas L. Schaeffer (1925)
27  Mary Ann Dry (1894)
28  Isaac Schaeffer (1929)
28  Morris L. Schaeffer (1929)
31  Alfred Schaeffer (1940)
 
AUGUST
  2  Jesse D. Schaeffer (1946)
  3  Carol Dluzniewski (2015)
  4  William Schaeffer (1895)
  4  Ruth Miller-Sebastian (1971)
  7  Leitha Mae Nelson (2006)
  9  Ambrose Schaeffer (1878)
18  Jonathan Schaeffer (1880)
18  Christopher Schaeffer (2005)
18  Caroline Schaeffer (1877)
18  Magdalena Peters (1929)
19  Elias Schaeffer (1886)
19  Catherine Potteiger (1900)
21  Amelia Schaeffer (1928)
21  Edgar Schaeffer (1901)
28  Grace Schaeffer (1928)
29  William H. Schaeffer (1943)
30  Albert Schaeffer (1911)
 
SEPTEMBER
  2  Rachel Peters (1873)
  2  Charles David Schaeffer (1923)
  3  Mary Frances Potteiger (1923)
  4  James I. Schaeffer (1980)
  5  Clara L. Smith (1931)
  6  Peter Schaeffer (1889)
  7  Anna Stein (1899)
12  Catherine Yoder (1911)
13  Irwin Schaeffer (1895)
13  Hannah Schaeffer (1870)
15  John E Schaeffer (1944)
17  Nathan Schaeffer (1880)
17  Philip S. Schaeffer (1894)
18  Emma Schlegel (1909)
21  Peter L. Diener (1920)
21  D.K. Humbert (1913)
23  Mary Schaeffer (1906)
23  Frank Schaeffer (1940)
23  Irvin R. Schaeffer (1897)
24  Sallie Schaeffer (1947)
26  James DeLong (1918)
26  Isaac Kutz (1910)
26  Sallie L. Schaeffer (1919)
 
OCTOBER
  2  Isaac Deturk (1917)
  3  Annie Schaeffer (1935)
  3  Amos L. Schaeffer (1924)
  4  Catherine Leibelsperger (1931)
  6  Augustus S. Schaeffer (1933)
  7  Lewis Schaeffer (1907)
  7  Daniel B. Schaeffer (1918)
  8  George Schaeffer (1877)
10  Hettie Schaeffer (1881)
10  Edwin H. Schaeffer (1868)
12  Paul Lee Schaeffer (1943)
15  Katie Schaeffer (1921)
16  Sallie Schaeffer (1905)
16  Edna Schaeffer (1916)
17  Nathan S. Schaeffer (1943)
18  James Schaeffer (1944)
18  Louisa Schmehl (1924)
20  Adam Schaeffer (1917)
21  Eugene Potteiger Schaeffer (1963)
22  Claribel Schaeffer (1946)
23  Jacob DeLong (1851)
23  Sarah Deisher (1921)
23  Harry D. Schaeffer (1932)
23  Webster Schaeffer (1932)
24  Hannah Hoch Donmoyer (1893)
25  John B. Bertolet (1918)
25  Sallie Kaufman (1912)
26  Burlie Nelson (1949)
27  Elda Schaeffer (1921)
28  Elizabeth Federolf (1849)
28  Joel P. Schaeffer (1933)
30  Susanna Rahn (1926)
31  Catherine Kelchner (1932)
 
NOVEMBER
  1  Francis DeLong (1880)
  2  Amber Biering (2021)
  2  James H. Schaeffer (1921)
  4  Katie Matilda Yoder (1964)
  9  Lydia Miller (1903)
  9  Katherine Seigfried (1904)
10  Alice M. Schaeffer (1930)
12  Annie Strausser (1937)
14  Emma Catherine Leinbach (1919)
15  Horace Solomon Fogel (1928)
17  George D. Schaeffer (1913)
19  Rebecca Stitzel (1906)
20  Hettie Schaeffer (1895)
24  Carrie B. Schaeffer (1933)
24  Hettie Ann Schaeffer (1877)
26  Maria Schaeffer (1946)
29  John C, Schaeffer (1880)
 
DECEMBER
  1  George Schaeffer (1850)
  4  Daniel S. Schaeffer (1935)
  5  Rebecca Buckley (2020)
  5  Amanda Schlegel (1914)
  6  Joseph M. Gauker (1923)
  7  George Schaeffer (1931)
  7  Sara Ann Schaeffer (1864)
  7  Morris H. Schaeffer (1934)
14  Samuel Schaeffer (1877)
17  Lewis Schaeffer (1917)
18  Amos Rothermel (1913)
19  Margaret Schaeffer (1926)
23  Lewis C. Schaeffer (1919)
25  David O. Schaeffer (1934)
26  Bertha Neumann (2001)
26  David Schaeffer (1939)
28  Sallie Schaeffer (1948)
30  Philip Schaeffer (1853)
30  Daniel Schaeffer (1882)
31  Walter P. Schaeffer (1932)
JAN4(1997)Gregg Rocha + Jennifer Schaeffer (City/State ???)
 
FEB19(1966)Erich Schaeffer + Carol Dluzniewski (Philadelphia, PA)
25(2010)James Robert Toolen + Amber Biering (City/State ???)
 
APR2(2005)James Sullivan + Tricia Schaeffer (Goldsboro, NC)
3(2021)Kelvin Lawrence Williams + Kristen Schaeffer (Grantham, NC)
9(1991)David Michael Schaeffer + Kimberly Chandler (City/State ???)
 
MAY1(1987)Tracy Stoker + Amy Schaeffer (City/State ???)
4(2010)Jeremy Schaeffer + Stephanie Brooks Hart (Goldsboro, NC)
5(2001)Harold Schaeffer + Donna Kalina (City/State ???)
11(2002)David Michael Schaeffer + Angela Allen (Virginia Beach, VA)
12(1966)James Hahn + Joan Laughead (City/State ???)
13(1989)James Toolen + Lisa Frankenfield (City/State ???)
 
JUN6(1987)Steven Shaw + Lorraine Katchuk (City/State ???)
12(1945)James Dicken + Lorraine Nelson (Elkton, MD)
25(1999)Erich Siegfried Schaeffer + Joan Hahn (Philadelphia, PA)
28(2014)David Michael Schaeffer + Sherry Harper (City/State ???)
 
JUL12(1952)Tom Schaeffer + Bertha Neumann (Elkton, MD)
19(1952)John Schaeffer + Lorraine Nelson (Philadelphia, PA)
20(2002)Edward Schaeffer + Patricia Kent (Shamokin, PA)
26(2014)Joshua Shepherd + Katie Toolen (City/State ???)
27(1991)Ross Ronan + Susan Schaeffer (City/State ???)
28(2012)Edward Joseph Dye + Amanda McHugh (City/State ???)
 
AUG7(1993)Chuck Walsh + Patricia Schaeffer (City/State ???)
11(1987)Johann Schaeffer + Jeanette Orbanus (Williamstown, NJ)
23(2001)Frankie Bullock + Cathy Nelson (City/State ???)
 
SEP4(1956)Burlie Nelson + Dorothy Bland (City/State ???)
6(1952)Alex Katchuk + Leitha Mae Nelson (City/State ???)
7(1899)Eugene Potteiger Schaeffer + Carrie E. Hinkle (Bernharts, Berks, PA)
17(1751)George Schaeffer + Maria Katharina Ruhlin (Dryville, PA)
 
OCT8(1998)John Doyle + Lisa Schaeffer (Goldsboro, NC)
14(2000)Chad McNutt + Juli Schaeffer (City/State ???)
30(1965)Fred Schaeffer + Jacquelyn Marie Stadler (City/State ???)
30(2021)Michael Burgess + Sara Doyle (City/State ???)
 
NOV8(1997)Sean McErlean + Melissa Boggi (Deptford, NJ)
25(1983)James McHugh + Cindy UnknLastF (City/State ???)
 
DEC27(1927)Thurman Williams + Virginia Leggett (City/State ???)
 
All 1006 Known Dates Combined
One name: birthday ——— One name: passing day ——— Two names w/ '+': anniversary
Jan - Apr May - Aug Sep - Dec
JANUARY
  1  Elizabeth Merkle (1802)
  2  Susan Barto (1885)
  2  George J. Schaeffer (1930)
  3  Clara Schaeffer (1869)
  3  Forrest Grim Schaeffer (1882)
  3  George H. Schaeffer (1887)
  3  Reuben Schaeffer (1866)
  4  Gregg Rocha (1997)
        + Jennifer Schaeffer
  4  Elmer H. Schaeffer (1883)
  4  Morris L. Schaeffer (1879)
  5  Rebecca Schaeffer (1899)
  5  Cyrus Schaeffer (1933)
  6  Ricky Nelson (1963)
  6  Catherine Kelchner (1849)
  6  Helen Schaeffer (1891)
  6  Andora Schaeffer (1875)
  6  Margaret Schaeffer (1920)
  6  Amelia E. Adam (1933)
  7  Donna Kalina (1971)
  7  Jonathan Hogan (1991)
  8  Johann Schaeffer (1963)
  8  Hettie Schaeffer (1816)
  8  Lossie Williams (1900)
  8  Joseph DeLong (1841)
  8  John C, Schaeffer (1854)
  8  Herbert Schaeffer (1881)
  8  Anna Schaeffer (1919)
  9  Karl Schaeffer (1989)
  9  Henry Schaeffer (1879)
10  Harriet Schaeffer (1860)
10  Ruth L. Schaeffer (1892)
10  Charles Schaeffer (1915)
10  Thomas Martin Schaeffer (2021)
10  Ellen Bechtel (1920)
11  Anna Schaeffer (1904)
11  Jacob B. Schaeffer (1943)
11  Hettie S. Schaeffer (1890)
12  Allan Schaeffer (1945)
12  Adrion Williams (2022)
12  Peter Gehris (1835)
12  Virginia E. Schaeffer (1913)
12  Harry Schaeffer (1907)
12  Millicent Marie Schaeffer (1917)
13  Daniel B. Schaeffer (1839)
13  Anna M. Ahlum (1863)
13  James D. Schaeffer (1915)
13  Daniel B. Schaeffer (1926)
14  Peter Schaeffer (1826)
14  Mary Schaeffer (1901)
15  William Schaeffer (1891)
15  Titus H. Schaeffer (1872)
15  John H. Schaeffer (1896)
15  James Daniel Knox (1952)
18  George D. Schaeffer (1921)
18  Anna Schaeffer (1905)
18  Elizabeth Schaeffer (1891)
18  Catherine Gumber (2007)
19  Katherine D. Schaeffer (1876)
19  Helen Mae Schaeffer (1915)
19  Helen Schaeffer (1913)
20  Edwin H. Schaeffer (1858)
20  Edwin Schaeffer (1899)
22  Martin Schaeffer (1850)
23  Hettie Schaeffer (1865)
24  Sherry Harper (1966)
24  Daniel B. Schaeffer (1860)
25  Elizabeth Merkle (1830)
26  Angela Shaw (1989)
26  Walter P. Schaeffer (1881)
26  Wanda Rothermel Schaeffer (1924)
27  William Andrew Schaeffer (1920)
28  Fred Schaeffer (1872)
28  Harriet Hoch (1902)
29  Edward Schaeffer (1982)
29  Mary Frances Potteiger (1854)
30  Hettie Schaeffer (1864)
30  George S. Schaeffer (1917)
30  Maria Schaeffer (1929)
31  Ida Schaeffer (1866)
31  Harry Schaeffer (1940)
 
FEBRUARY
  1  Susan P. Schaeffer (1850)
  1  Abraham Seigfried (1904)
  1  James Blaine DeLong (1968)
  1  Carrie E. Hinkle (1972)
  2  Dennis Schaeffer (1943)
  2  Lester Burdette Schaeffer (1891)
  3  Reuben Schaeffer (1844)
  3  Frank Schaeffer (1855)
  3  Mamie Williams (1975)
  4  Edwin Schaeffer (1881)
  4  Frederick Schaeffer (1909)
  5  Martha Jane Schaeffer (1947)
  5  Joseph DeLong (1926)
  6  Erich Siegfried Schaeffer (1967)
  6  Earl K. Schaeffer (1910)
  6  Sarah Maderia (1885)
  6  Amanda Laubach (1946)
  7  Dennis Toolen (1990)
  7  J. Robert Schaeffer (1923)
  7  Amos Rothermel (1844)
  7  Levi S. Schaeffer (1870)
  7  Laura Schaeffer (1903)
  7  Mary Margaret Frymire (1946)
  8  Annie Schaeffer (1872)
  9  John A. Stalls (1971)
10  Elizabeth Schaeffer (1920)
11  Sallie Schaeffer (1907)
11  Beulah Schaeffer (1944)
11  Amanda Schaeffer (1865)
11  Frederick C. Schaeffer (1945)
12  Frank Burgess (1964)
13  Paul Schaeffer (1894)
13  Catherine Keim (1932)
14  John DeLong (1936)
14  Agnes Rothenberger (1941)
15  Colleen Toolen (1985)
16  MaKenzie Schaeffer (2000)
16  Ellen Bechtel (1847)
16  Isaac Deturk (1839)
16  Clara L. Smith (1863)
16  Florence Rebecca Dries (1961)
16  Esther Christ (1903)
17  Amos L. Schaeffer (1867)
17  Annie L. Schaeffer (1869)
17  Grace Schaeffer (1892)
17  Anna M. Schaeffer (1915)
18  Zachary Rocha (2005)
18  Stephanie Brooks Hart (1988)
18  Amelia E. Adam (1875)
19  Erich Schaeffer (1966)
        + Carol Dluzniewski
20  Roman H. (1966)
20  Francis DeLong (1815)
20  Rita R. Schaeffer (1925)
20  Oliver Schaeffer (1919)
20  John Horace Schaeffer (1902)
21  Catherine Schaeffer (1894)
22  Carolina Messersmith (1881)
23  Nathan C. Schaeffer (1849)
23  Charles D. Schaeffer (1920)
24  Lester Schaeffer (1917)
25  James Robert Toolen (2010)
        + Amber Biering
25  Saralyn Doyle (1999)
25  George J. Schuler (1925)
25  Clarence Edward Schaeffer (1920)
25  Martin Schaeffer (1920)
25  Milton Schaeffer (1946)
26  George S. Schaeffer (1840)
26  Lillian Schaeffer (1874)
26  Susan H. Schaeffer (1880)
26  James H. Schaeffer (1880)
27  William Schaeffer (1871)
27  Florence Schaeffer (1906)
27  Friedrich Neumann (2002)
28  Louisa Schmehl (1843)
28  Catherine Keim (1849)
28  Winfield DeLong (1930)
28  Preston D. Schaeffer (1873)
29  Charles B. Schaeffer (1884)
 
MARCH
  1  James Dicken (1967)
  1  Elizabeth Schaeffer (1828)
  2  Iva Schaeffer (1887)
  2  Horace Solomon Fogel (1861)
  3  Emma Louise Schaeffer (1857)
  3  Lottie Schaeffer (1882)
  3  William Charles Schaeffer (1911)
  3  Elizabeth Schaeffer (1867)
  4  David Peer (1983)
  4  Steven Shaw (1963)
  5  Harold Schaeffer (1955)
  5  Dorothy Bland (1938)
  6  William Schaeffer (1818)
  6  Andora Sheridan (1930)
  7  Thomas Martin Schaeffer (1947)
  8  Harry Schaeffer (1899)
  8  Joel M. Schaeffer (1846)
  8  Irvin R. Schaeffer (1897)
  8  Margaret M. Schaeffer (1905)
  9  James Robert Toolen (1990)
  9  Maureen Toolen (1967)
  9  Susan Carol Schaeffer (1942)
  9  Nathan S. Schaeffer (1857)
  9  D.K. Humbert (1834)
  9  Oliver Schaeffer (1881)
  9  Lester Schaeffer (1893)
10  Kristen Schaeffer (1990)
10  James Sullivan (1971)
10  Hannah Schaeffer (1870)
10  George J. Schaeffer (1910)
10  John Nathan Schaeffer (1913)
10  Catherine Christman (1878)
11  Rebecca Welant (1833)
11  Henry Schaeffer (1843)
11  Rebecca Welant (1930)
12  Dallas S. Schaeffer (1927)
13  Katherine Schaeffer (2009)
13  Mary Ellen Schaeffer (1940)
14  Agnes Mimms (2022)
15  Charles Walsh (2005)
15  Carolina Messersmith (1839)
15  Nathan C. Schaeffer (1919)
16  Hettie Merkel (1818)
16  Hettie Miller (1818)
16  Edith Schaeffer (1931)
17  Judith Schaeffer (1943)
17  Susan Barto (1817)
17  Amelia Schaeffer (1840)
17  Peter L. Diener (1841)
17  Oscar Schaeffer (1878)
18  Eugene Potteiger Schaeffer (1876)
18  Frederick C. Schaeffer (1890)
18  Joan Laughead (2000)
19  Earl Schaeffer (1938)
20  Randall Schaeffer (1945)
20  James Dicken (1925)
20  Mary Schaeffer (1868)
20  Minnie Schaeffer (1874)
20  Edith Schaeffer (2010)
20  Estelle Williams (1997)
22  Roxie M. Schaeffer (1881)
22  Maria DeLong (1922)
22  Amanda Leibelsperger (1926)
22  Richard John Schaeffer (1945)
23  Mary Schaeffer (1836)
23  William Schaeffer (1896)
23  Edna Schaeffer (1898)
23  David Katchuk (2022)
24  Barbara Louise Schaeffer (1944)
24  Jonathan Schaeffer (1802)
24  Ella Raelynne Toolen (2012)
24  Lewis Schaeffer (1838)
24  Joel M. Schaeffer (1923)
25  William S. Schaeffer (1934)
25  Lester Schaeffer (2007)
26  Ella Raelynne Toolen (2012)
27  Sean McErlean (1967)
27  Jacob DeLong (1803)
27  Elizabeth Schaeffer (1842)
27  James Mosser Schaeffer (1948)
28  Jesse Williams (1987)
29  Elizabeth Federolf (1776)
29  Earl Schaeffer (1895)
29  Irene Schaeffer (1910)
29  Nathan Schaeffer (1921)
29  Curwen Schaeffer (1895)
30  Daniel Schaeffer (1961)
30  Carrie E. Hinkle (1878)
30  Harold Schaeffer (1904)
31  Joan Laughead (1936)
31  Sara Ann Schaeffer (1828)
31  Mary Dreisbach (1945)
31  Hannah L. Schaeffer (1948)
 
APRIL
  1  Naomi Schaeffer (1900)
  2  James Sullivan (2005)
        + Tricia Schaeffer
  2  Daryle D. Schaeffer (1925)
  2  John S. Schaeffer (1918)
  3  Kelvin Lawrence Williams (2021)
        + Kristen Schaeffer
  3  April Peer (1980)
  3  Paul Lee Schaeffer (1917)
  3  Margaret Elizabeth Schaeffer (1932)
  3  Margaret Sell (1866)
  4  Ammon Schaeffer (1870)
  4  Ammon Schaeffer (1870)
  5  Ellen Schaeffer (1869)
  5  Hannah Hoch Donmoyer (1801)
  6  Esther Schaeffer (1913)
  6  Peter Gehris (1944)
  6  John A. Schaeffer (1941)
  7  Joan Schaeffer (1941)
  7  Mary Ann Dry (1852)
  7  Alice M. Schaeffer (1866)
  7  Howard Schaeffer (1878)
  9  David Michael Schaeffer (1991)
        + Kimberly Chandler
  9  Myrtle Schaeffer (1901)
  9  Philip Schaeffer (1921)
10  Jennifer Schaeffer (1974)
10  Catherine Schaeffer (1940)
10  Paul L. Schaeffer (1897)
10  Katherine Schaeffer (1898)
10  Levi Schaeffer (1892)
10  William Merkle (1900)
10  Rose Isabella Bortz (1943)
10  George H. Schaeffer (1945)
11  Martin Kelchner (1841)
11  Amanda Leibelsperger (1848)
11  Erich Schaeffer (2016)
11  Emma Schaeffer (1889)
12  Vincent D'Agostino (2002)
12  Jacob B. Schaeffer (1854)
12  Clara Schaeffer (1881)
12  Andora Schaeffer (1875)
13  Marian Schaeffer (1896)
14  Phillip Schaeffer (1892)
16  John Hogan (1965)
16  Linda Louise Schaeffer (1948)
16  Isaac Schaeffer (1850)
16  William C. Schaeffer (1921)
16  Hannah Leah Schaeffer (1918)
17  Harold Schaeffer (1929)
17  Laura Leitheiser (1865)
17  Elda R. Schaeffer (1888)
18  Ruth Miller-Sebastian (1899)
18  Mary Schaeffer (1923)
18  Lester Schaeffer (1907)
18  Peter Schaeffer (1900)
19  Hettie Schaeffer (1841)
19  George R. Schaeffer (1894)
19  Charles R. Schaeffer (1894)
20  George Schaeffer (1875)
20  Elmer H. Schaeffer (1934)
21  Patricia Ann Schaeffer (1934)
21  Albert Schaeffer (1864)
21  Sarah Adda Schaeffer (1945)
22  Joseph Schaeffer (2003)
23  Everett George Schaeffer (1912)
23  Nathaniel Merkle (1906)
24  Ursula Schaeffer (1934)
25  John A. Schaeffer (1941)
25  Abraham Seigfried (1812)
25  William C. Schaeffer (1851)
25  Charles Schaeffer (1913)
25  Titus H. Schaeffer (1924)
26  Beulah Schaeffer (1879)
26  Sallie L. Schaeffer (1883)
26  John A. Schaeffer (1896)
27  Amanda Stroup (1990)
28  Judy Nelson (1959)
28  Amanda Burgess (1987)
28  Stephen Robert Schaeffer (1942)
28  Tom Schaeffer (1923)
29  Kelvin Lawrence Williams (1998)
29  Wilson Schaeffer (1930)
30  Amanda Dye (1991)
30  Magdalena Peters (1842)
30  Samuel A. Schaeffer (1879)
MAY
  1  Tracy Stoker (1987)
        + Amy Schaeffer
  1  Linda Reifsnyder (1947)
  1  Gertrude Schaeffer (1896)
  2  Richard Nathan Schaeffer (1946)
  2  Richard Schaeffer (1946)
  2  Mary M. Schaeffer (1923)
  4  Jeremy Schaeffer (2010)
        + Stephanie Brooks Hart
  4  Robert Alan Schaeffer (1945)
  4  Andora Sheridan (1854)
  4  Elizabeth Schaeffer (1896)
  5  Harold Schaeffer (2001)
        + Donna Kalina
  5  Samuel Schaeffer (1868)
  5  Hannah Schaeffer (1947)
  6  Lester Schaeffer (1917)
  6  Gianna D'Agostino (2000)
  6  Minnie D. Schaeffer (1879)
  6  Hettie E. Schaeffer (1873)
  7  Jeanette Orbanus (1960)
  7  Milton Schaeffer (1867)
  8  Leonard Schaeffer (1948)
  8  Charles Schaeffer (1860)
  9  Richard Schaeffer (1941)
  9  Lisa Frankenfield (1969)
  9  George Schaeffer (1854)
  9  Siglinda Schaeffer (1944)
  9  Jacob L. Schaeffer (1932)
10  James Hahn (1934)
10  Forrest Grim Schaeffer (1944)
11  David Michael Schaeffer (2002)
        + Angela Allen
12  James Hahn (1966)
        + Joan Laughead
13  James Toolen (1989)
        + Lisa Frankenfield
14  Leyna Sullivan (2007)
14  Susanna Rahn (1851)
14  Helen Schaeffer (1897)
14  Clara Schaeffer (1942)
16  Frank Burgess (1990)
16  Cindy UnknLastF (1962)
16  Russel S. Schuler (1930)
16  James P. Schaeffer (1910)
17  Leda C. Schaeffer (1944)
17  Erich Schaeffer (2004)
17  Caroline Schaeffer (1851)
17  Erich Schaeffer (2004)
18  John Schaeffer (1920)
18  Anna Louise Schaeffer (1921)
18  Charles Messersmith (1889)
19  William A. Schaeffer (1892)
20  Haley Rocha (1997)
20  Mary Kieffer (1866)
20  Russel S. Schuler (1930)
22  Margaret Schaeffer (1928)
22  Maria Schaeffer (1892)
22  John Schaeffer (2001)
22  William Schaeffer (1945)
24  Marie Schaeffer (1888)
25  Joel H. Hoch (1914)
27  Sarah Maderia (1830)
27  Elmer Schaeffer (1875)
27  Morris H. Schaeffer (1866)
27  Samuel Kindt (1894)
28  Harold Schaeffer (1970)
28  Nathaniel Jarman (2011)
29  Margaret Schaeffer (1901)
29  Mary Helen Schaeffer (1918)
29  Susan Schaeffer (1920)
30  Sean McErlean (1998)
30  Isaac Schaeffer (1868)
30  David L. Schaeffer (1875)
30  John A. Schaeffer (1886)
31  Lauren D'Agostino (1990)
31  Benjamin Toolen (2017)
 
JUNE
  1  Daniel Schaeffer (1822)
  1  Harriet Schaeffer (1873)
  1  Martin Kelchner (1916)
  1  Wanda Rothermel Schaeffer (2005)
  2  David Schaeffer (1994)
  2  Kathleen Toolen (1970)
  2  James Schaeffer (1856)
  3  Daniel Nicholas Schaeffer (1923)
  4  Daniel Schaeffer (1928)
  4  Annie Schaeffer (1936)
  5  Mark Philip Schaeffer (1948)
  5  Alvin Schaeffer (1869)
  5  Lee Schaeffer (1903)
  6  Steven Shaw (1987)
        + Lorraine Katchuk
  6  June D. Schaeffer (1920)
  6  Susan Schaeffer (1971)
  7  Philip Schaeffer (1770)
  8  Addie Williams (1905)
  8  Sarah Adda Schaeffer (1852)
  8  Annie Alice Schaeffer (1881)
  8  Laura Leitheiser (1912)
  9  Grace Walsh (2001)
  9  Thornia Schaeffer (1941)
  9  Siglinda Schaeffer (1944)
  9  Amanda Schaeffer (1908)
  9  Annie L. Schaeffer (1931)
  9  Gertrude Hess Dotterer (1964)
10  David Schaeffer (1870)
10  Charles P. Schaeffer (1930)
10  John Nevin Schaeffer (1942)
11  Edward Joseph Dye (1967)
11  Mary Jane Schaeffer (1923)
11  Frances Margaret Schaeffer (1900)
12  James Dicken (1945)
        + Lorraine Nelson
12  Joan Schaeffer (2001)
12  Gregg Rocha (1965)
12  Charles P. Schaeffer (1845)
12  Sallie Schaeffer (1880)
12  Mary M. Schaeffer (1864)
13  Harold Schaeffer (1919)
14  Michael Schaeffer (1996)
14  Michael Katchuk (1955)
14  Earl Schaeffer (1932)
14  Charles David Schaeffer (1948)
15  David Schaeffer (1902)
16  Anna Schaeffer (1893)
16  David I. Schaeffer (1878)
17  Hunter Rocha (2002)
17  Zoe Rocha (2006)
17  Cleva Schaeffer (1896)
17  Amanda Schlegel (1845)
17  Jane Louise Schaeffer (1912)
17  Annie Schaeffer (1921)
18  Jeremy Schaeffer (1985)
18  Shenandoah Katchuk (1998)
18  Preston D. Schaeffer (1872)
19  Anna Ethel Schaeffer (1905)
19  Forrest Grim Schaeffer (2015)
20  Patricia Schaeffer (1969)
21  Emma Schaeffer (1866)
22  Anthony Schaeffer (1986)
22  Thurman Williams (1910)
22  Sarah Schaeffer (1896)
23  Cathy Nelson (1957)
23  Mark F. Schaeffer (1934)
23  Joel P. Schaeffer (1843)
23  Harry P. Schaeffer (1893)
23  Hettie E. Schaeffer (1924)
24  Jere Schaeffer (1876)
24  Susan H. Schaeffer (1936)
25  Erich Siegfried Schaeffer (1999)
        + Joan Hahn
25  Quincy Stoker-Schaeffer (2002)
25  Harriet Hoch (1826)
25  Joel H. Hoch (1839)
25  Walter P.H. Schaeffer (1913)
27  Augustus S. Schaeffer (1844)
28  David Michael Schaeffer (2014)
        + Sherry Harper
28  Russell C. Schaeffer (1890)
29  Carrie Schaeffer (1880)
29  Virginia Leggett (1980)
 
JULY
  1  Catherine Potteiger (1846)
  2  Rose Isabella Bortz (1860)
  2  Mabel Schaeffer (1908)
  2  Susan DeLong (1908)
  4  Lossie Williams (1987)
  5  Mary Schaeffer (1878)
  5  Frank Schaeffer (1901)
  5  Tom Schaeffer (1984)
  5  Emily A. Schaeffer (1961)
  6  Lewis C. Schaeffer (1919)
  7  Stephen Katchuk (1967)
  8  Ross Ronan (1971)
  8  Katherine Seigfried (1847)
  8  Hettie Miller (1888)
  9  John Schaeffer (1917)
  9  Harold H. Schaeffer (1918)
  9  Hettie Merkel (1888)
10  Evelyn Dye (2020)
10  George Schaeffer (1798)
11  Jere Lee Schaeffer (1947)
11  Ida Hottenstein (1927)
12  Tom Schaeffer (1952)
        + Bertha Neumann
12  Edward Joseph Dye (1989)
12  Maci Lynn Schaeffer (2010)
12  Daniel Schaeffer (1805)
12  Daniel Schaeffer (1901)
13  Amy Schaeffer (1968)
13  Alexis Burch (2008)
13  Catherine Schaeffer (1821)
14  Lilliana Dye (2013)
15  Susan DeLong (1839)
15  Laura E. Schaeffer (1901)
15  Addie Williams (1994)
16  Florence Rebecca Dries (1883)
16  Phillip Schaeffer (1807)
16  Catherine Yoder (1832)
16  Effie Schaeffer (1913)
17  Lewis Schaeffer (1945)
18  John D. Schaeffer (1913)
19  John Schaeffer (1952)
        + Lorraine Nelson
19  Nathan Schaeffer (1825)
19  Clyde Schaeffer (1894)
19  Katie Schaeffer (1871)
20  Edward Schaeffer (2002)
        + Patricia Kent
20  Nicholas L. Schaeffer (1925)
21  Robert Schaeffer (1929)
23  Cooper Schaeffer (2018)
23  John Nevin Schaeffer (1882)
24  Naomi Schaeffer (1897)
25  Cyrus Schaeffer (1855)
26  Joshua Shepherd (2014)
        + Katie Toolen
26  Louisa Schaeffer (1866)
26  Philip Bausman Schaeffer (1917)
27  Ross Ronan (1991)
        + Susan Schaeffer
27  Katie Toolen (1986)
27  Mary Ann Dry (1894)
28  Edward Joseph Dye (2012)
        + Amanda McHugh
28  Isaac Schaeffer (1929)
28  Morris L. Schaeffer (1929)
31  Hannah Schaeffer (2004)
31  Christan Dicken (1983)
31  Alfred Schaeffer (1940)
 
AUGUST
  1  James P. Schaeffer (1840)
  1  James Blaine DeLong (1884)
  2  Juli Schaeffer (1977)
  2  John E Schaeffer (1867)
  2  Vernon D. Schaeffer (1908)
  2  Jesse D. Schaeffer (1946)
  3  Mary Schaeffer (1945)
  3  Carol Dluzniewski (2015)
  4  Jonah Doyle (2000)
  4  Duane Katchuk (1977)
  4  William Schaeffer (1895)
  4  Ruth Miller-Sebastian (1971)
  5  Fred Schaeffer (1939)
  6  Austin M. Schaeffer (1892)
  6  Helen M. Schaeffer (1909)
  7  Chuck Walsh (1993)
        + Patricia Schaeffer
  7  Joseph Francis Toolen (1958)
  7  Leitha Mae Nelson (2006)
  8  Peter Schaeffer (1779)
  8  Daniel S. Schaeffer (1847)
  8  Harry Schaeffer (1880)
  8  Hattie Schaeffer (1880)
  9  George W. Schaeffer (1905)
  9  Ruth Schaeffer (1900)
  9  Darwin Schaeffer (1920)
  9  Ambrose Schaeffer (1878)
10  Hannah Leah Schaeffer (1849)
10  Edith Schaeffer (1885)
11  Johann Schaeffer (1987)
        + Jeanette Orbanus
11  Paul N. Schaeffer (1884)
12  Val Schaeffer (1937)
12  Glenn A. Schaeffer (1941)
12  Marion Schaeffer (1892)
12  Lester Schaeffer (1892)
13  Stella Schaeffer (1890)
13  James J. Schaeffer (1918)
15  Maria DeLong (1843)
15  Betty M. Schaeffer (1931)
16  Linda Gail Schaeffer (1942)
16  Henry Harold Schaeffer (1887)
16  Elda Schaeffer (1910)
16  Benton R. Schaeffer (1925)
17  Walter A. Schaeffer (1910)
18  Amanda McHugh (1988)
18  Christopher Schaeffer (2005)
18  Frances Schaeffer (1915)
18  Jonathan Schaeffer (1880)
18  Christopher Schaeffer (2005)
18  Caroline Schaeffer (1877)
18  Magdalena Peters (1929)
19  Connor McErlean (1999)
19  Colby Schaeffer (2014)
19  Elias Schaeffer (1886)
19  Catherine Potteiger (1900)
20  Mayme Schaeffer (1883)
20  Winfield DeLong (1850)
21  Amanda Shaw (1992)
21  Philip S. Schaeffer (1843)
21  James Mosser Schaeffer (1867)
21  Hettie Ann Schaeffer (1875)
21  Amelia Schaeffer (1928)
21  Edgar Schaeffer (1901)
22  Nathaniel Merkle (1847)
22  Sallie Schaeffer (1871)
23  Frankie Bullock (2001)
        + Cathy Nelson
23  Sally Ann Schaeffer (1946)
23  Kate Schaeffer (1883)
24  Martin Schaeffer (1946)
24  Estelle Williams (1908)
25  Rebecca Hogan (1995)
25  Mamie Williams (1892)
25  Charles Schaeffer (1905)
26  Michael Burgess (1992)
28  Edgar Schaeffer (1873)
28  Ethel Schaeffer (1891)
28  Grace Schaeffer (1928)
29  Joel Daniel Schaeffer (1942)
29  Elizabeth Schaeffer (1924)
29  William H. Schaeffer (1943)
30  George J. Schaeffer (1893)
30  Albert Schaeffer (1911)
31  Anthony Schaeffer (1992)
31  Sallie Kaufman (1849)
31  George W. Schaeffer (1864)
31  Alice Elizabeth Schaeffer (1914)
SEPTEMBER
  1  Maria Katharina Ruhlin (1734)
  1  Leitha Mae Nelson (1931)
  1  Virginia Leggett (1911)
  1  Louisa Schaeffer (1877)
  2  Amanda Laubach (1855)
  2  David O. Schaeffer (1862)
  2  Russel Schaeffer (1925)
  2  Rachel Peters (1873)
  2  Charles David Schaeffer (1923)
  3  Mary Frances Potteiger (1923)
  4  Burlie Nelson (1956)
        + Dorothy Bland
  4  Lisa Schaeffer (1966)
  4  Ida Hottenstein (1856)
  4  Thomas L. Schaeffer (1880)
  4  James I. Schaeffer (1980)
  5  Clara L. Smith (1931)
  6  Alex Katchuk (1952)
        + Leitha Mae Nelson
  6  George B. Schaeffer (1849)
  6  Ruth Ann Schaeffer (1930)
  6  John Nevin Schaeffer (1913)
  6  Peter Schaeffer (1889)
  7  Eugene Potteiger Schaeffer (1899)
        + Carrie E. Hinkle
  7  James D. Schaeffer (1835)
  7  Estella Schaeffer (1897)
  7  John S. Schaeffer (1838)
  7  William Merkle (1845)
  7  Anna Stein (1899)
  8  Kate Schaeffer (1871)
  8  Irwin Schaeffer (1865)
  8  Forrest Grim Schaeffer (1927)
  9  Janice Mary Schaeffer (1940)
  9  Isaac Schaeffer (1800)
  9  Thornia Schaeffer (1940)
  9  Vevu Schaeffer (1887)
10  Angela Allen (1972)
10  Daniel Nicholas Schaeffer (1853)
10  Jeremiah Schaeffer (1875)
10  Lewis Schaeffer (1911)
11  Elias Schaeffer (1820)
11  Gertrude Hess Dotterer (1893)
11  Arlene M. Schaeffer (1908)
12  Ryan Facer (2005)
12  Hannah Schaeffer (1863)
12  Catherine Yoder (1911)
13  Margaret Dye (2015)
13  Catherine Christman (1810)
13  Irwin Schaeffer (1895)
13  Hannah Schaeffer (1870)
14  David Katchuk (1958)
14  Edward Schaeffer (1877)
15  Khloe Burgess (2010)
15  Peter P. Schaeffer (1848)
15  Sallie Schaeffer (1880)
15  John E Schaeffer (1944)
16  Levi Schaeffer (1827)
16  Charles Messersmith (1846)
17  George Schaeffer (1751)
        + Maria Katharina Ruhlin
17  Lorraine Nelson (1927)
17  Nathan Schaeffer (1880)
17  Philip S. Schaeffer (1894)
18  Janet Toolen (1961)
18  Martha Ann Schaeffer (1940)
18  Wilson Schaeffer (1857)
18  Curwen Schaeffer (1893)
18  Edward Schaeffer (1869)
18  Emma Schlegel (1909)
19  Joan Hahn (1968)
20  Matthew Schaeffer (1993)
20  Annie Schaeffer (1860)
20  Sallie Schaeffer (1867)
21  Peter L. Diener (1920)
21  D.K. Humbert (1913)
22  Jake Stoker-Schaeffer (2005)
22  Elizabeth Schaeffer (1812)
22  Bertha Neumann (1921)
23  Mabel Schaeffer (1896)
23  Cora M. Schaeffer (1897)
23  Mary Schaeffer (1906)
23  Frank Schaeffer (1940)
23  Irvin R. Schaeffer (1897)
24  Jacob L. Schaeffer (1868)
24  Sallie Schaeffer (1947)
25  Sarah Schaeffer (1859)
25  William H. Schaeffer (1851)
25  Frank Schaeffer (1886)
25  Horace Schaeffer (1884)
26  Jacquelyn Marie Stadler (1942)
26  Amanda Nelson (1983)
26  William S. Schaeffer (1841)
26  Rosie D. Schaeffer (1880)
26  James DeLong (1918)
26  Isaac Kutz (1910)
26  Sallie L. Schaeffer (1919)
27  Lorraine Katchuk (1959)
27  Carol Ann Schaeffer (1943)
27  Mary Schaeffer (1865)
28  William Schaeffer (1933)
28  Rebecca Schaeffer (1883)
28  Clinton Schaeffer (1925)
28  Clarence Schaeffer (1909)
29  David Michael Schaeffer (1971)
29  Hannah Rocha (1999)
 
OCTOBER
  1  T. Raymond Schaeffer (1886)
  1  Annie Schaeffer (1874)
  2  Chad McNutt (1974)
  2  James Toolen (1962)
  2  Ally Shepherd (2013)
  2  Janet Schaeffer (1947)
  2  Arlene Schaeffer (1942)
  2  Isaac Deturk (1917)
  3  David Schaeffer (1820)
  3  Susan Schaeffer (1851)
  3  Annie Schaeffer (1935)
  3  Amos L. Schaeffer (1924)
  4  Anna Maria Krieger (1695)
  4  Alice Schaeffer (1869)
  4  Catherine Leibelsperger (1931)
  5  Joseph Francis Toolen (1987)
  5  Burlie Nelson (1901)
  5  Alice Schaeffer (1878)
  5  Henry M. Schaeffer (1904)
  6  Llewellyn D. Schaeffer (1877)
  6  Augustus S. Schaeffer (1933)
  7  Michael Meabon Schaeffer (1947)
  7  Lewis Schaeffer (1907)
  7  Daniel B. Schaeffer (1918)
  8  John Doyle (1998)
        + Lisa Schaeffer
  8  J. Roy Schaeffer (1914)
  8  George Schaeffer (1877)
  9  Sarah Schaeffer (1803)
  9  Claribel Schaeffer (1881)
  9  Mabel Schaeffer (1895)
10  Margaret Sell (1811)
10  Warren D. Schaeffer (1886)
10  Hettie Schaeffer (1881)
10  Edwin H. Schaeffer (1868)
11  Thomas Roy Schaeffer (1937)
11  Joan L. Schaeffer (1935)
11  Amanda Schaeffer (1847)
11  Franklin Geronee Schaeffer (1860)
11  Emma Catherine Leinbach (1849)
12  Harry S. Schaeffer (1929)
12  Paul Lee Schaeffer (1943)
13  Angelina Schaeffer (2001)
13  Steven John Shaw (1987)
13  Emma Schaeffer (1880)
13  Clayton B. Schaeffer (1923)
13  Harold Franklin Schaeffer (1913)
14  Chad McNutt (2000)
        + Juli Schaeffer
14  James I. Schaeffer (1903)
14  Catherine Schaeffer (1914)
15  Donovan Ronan (1996)
15  Logan Ronan (1996)
15  Katie Schaeffer (1921)
16  Gillian Sullivan (2005)
16  Claire Walsh (1998)
16  David Katchuk (1990)
16  Burlie Nelson (1925)
16  Joyce Nelson (1946)
16  Emma Schlegel (1845)
16  Sallie Schaeffer (1905)
16  Edna Schaeffer (1916)
17  Noretta Schaeffer (1937)
17  Mary Dreisbach (1859)
17  Lizzie Schaeffer (1871)
17  Hettie Thelena Schaeffer (1879)
17  Forrest R. Schaeffer (1921)
17  Nathan S. Schaeffer (1943)
18  Edith Nelson (1950)
18  James Schaeffer (1944)
18  Louisa Schmehl (1924)
19  Alice Schaeffer (1913)
19  Joseph M. Gauker (1923)
20  Myrtle E. Schaeffer (1922)
20  Clara Schaeffer (1868)
20  Florence Schaeffer (1907)
20  Adam Schaeffer (1917)
21  Harold Schaeffer (1948)
21  Adam Schaeffer (1846)
21  Eugene Potteiger Schaeffer (1963)
22  Harold Schuler (1923)
22  Edna H. Schaeffer (1911)
22  Claribel Schaeffer (1946)
23  Sarah Deisher (1841)
23  Rachel Peters (1811)
23  Lillie Schaeffer (1877)
23  Jacob DeLong (1851)
23  Sarah Deisher (1921)
23  Harry D. Schaeffer (1932)
23  Webster Schaeffer (1932)
24  Sonny Katchuk (1953)
24  Alfred Schaeffer (1875)
24  Hannah Hoch Donmoyer (1893)
25  John B. Bertolet (1844)
25  Franklin J. Schaeffer (1914)
25  Francis Schaeffer (1907)
25  Fern Louise Schaeffer (1918)
25  John B. Bertolet (1918)
25  Sallie Kaufman (1912)
26  Esther Christ (1825)
26  Daniel Schaeffer (1872)
26  Burlie Nelson (1949)
27  Dolores Schaeffer (1942)
27  Curtis Daniel Schaeffer (1888)
27  Agnes Rothenberger (1859)
27  Elda Schaeffer (1921)
28  Dolores Ann Schaeffer (1942)
28  William Schaeffer (1885)
28  Mary Schaeffer (1902)
28  Elizabeth Federolf (1849)
28  Joel P. Schaeffer (1933)
29  John Doyle (1964)
29  Lewis Schaeffer (1865)
29  Charles E.H. Schaeffer (1920)
30  Fred Schaeffer (1965)
        + Jacquelyn Marie Stadler
30  Michael Burgess (2021)
        + Sara Doyle
30  Chuck Dicken (1946)
30  Albert Rothermel Schaeffer (1922)
30  Catherine Leibelsperger (1845)
30  Ella M. Schaeffer (1896)
30  Linwood Schaeffer (1920)
30  Susanna Rahn (1926)
31  Robert Schaeffer (1918)
31  Catherine Kelchner (1932)
 
NOVEMBER
  1  Reed Ronan (1994)
  1  Francis DeLong (1880)
  2  Amber Biering (2021)
  2  James H. Schaeffer (1921)
  4  Bryce Stoker-Schaeffer (1999)
  4  Charles David Schaeffer (1864)
  4  Katie Matilda Yoder (1964)
  5  Zander Katchuk (1993)
  5  Erich Schaeffer (1941)
  5  Jim Dicken (1945)
  5  Ella Schaeffer (1888)
  7  William A. Schaeffer (1887)
  8  Sean McErlean (1997)
        + Melissa Boggi
  8  John DeLong (1847)
  8  Annie Strausser (1858)
  8  Hannah L. Schaeffer (1872)
  9  Hannah Schaeffer (1861)
  9  Emily Schaeffer (1903)
  9  Lydia Miller (1903)
  9  Katherine Seigfried (1904)
10  Janet Suiely Schaeffer (1945)
10  Jesse Williams (1912)
10  Richard John Schaeffer (1925)
10  Alice M. Schaeffer (1930)
11  Linwood Schaeffer (1942)
11  Dean E. Schaeffer (1920)
11  Burdette Lester Schaeffer (1916)
12  Edward Joseph Dye (2009)
12  Linda Schaeffer (1945)
12  Annie Strausser (1937)
13  Aubrey Burch (2009)
13  Sue D. Schaeffer (1887)
13  Amanda Schaeffer (1864)
14  Nicholas D'Agostino (1958)
14  Harry D. Schaeffer (1873)
14  Mary E. Schaeffer (1927)
14  Miriam Schaeffer (1918)
14  Emma Catherine Leinbach (1919)
  5  James Katchuk (1992)
15  James McHugh (1963)
15  John Horace Schaeffer (1855)
15  Horace Solomon Fogel (1928)
17  Sallie Schaeffer (1841)
17  George D. Schaeffer (1913)
19  Anna Stein (1822)
19  Lydia Miller (1837)
19  Isaac Kutz (1830)
19  William Schaeffer (1883)
19  Philip Schaeffer (1920)
19  Rebecca Stitzel (1906)
20  Hettie Schaeffer (1895)
21  Samuel Kindt (1825)
22  Anthony D'Agostino (1994)
22  Sandra Schaeffer (1942)
23  Webster Schaeffer (1874)
23  Charles Schaeffer (1898)
24  Carrie B. Schaeffer (1933)
24  Hettie Ann Schaeffer (1877)
25  James McHugh (1983)
        + Cindy UnknLastF
26  Maria Schaeffer (1946)
28  Patricia Kent (1982)
28  Annie Schaeffer (1874)
28  Jesse D. Schaeffer (1889)
28  Emily A. Schaeffer (1901)
29  Ronald Mark Schaeffer (1938)
29  Russel Rothermel Schaeffer (1921)
29  John C, Schaeffer (1880)
30  Nicholas D'Agostino (1988)
30  Cheryl Ann Schaeffer (1945)
30  Anna Schaeffer (1813)
30  Daniel M. Schaeffer (1830)
30  Rebecca Stitzel (1828)
30  Anne Schaeffer (1896)
30  Mary Margaret Frymire (1857)
 
DECEMBER
  1  Tricia Schaeffer (1970)
  1  James Toolen (2014)
  1  Ella Schaeffer (1910)
  1  Jacob Rothermel Schaeffer (1928)
  1  George Schaeffer (1850)
  2  Svaeh Robbyn Williams (2021)
  2  Ellen Schaeffer (1867)
  3  Carrie B. Schaeffer (1853)
  3  Ambrose Schaeffer (1876)
  4  Amos Schaeffer (1912)
  4  William R. Schaeffer (1921)
  4  Elizabeth Frantz Schaeffer (1923)
  4  Margaret Frantz Schaeffer (1923)
  4  Daniel S. Schaeffer (1935)
  5  Georgia McNutt (2005)
  5  Sarah Schaeffer (1921)
  5  Rebecca Buckley (2020)
  5  Amanda Schlegel (1914)
  6  Edith Schaeffer (1915)
  6  Joseph M. Gauker (1923)
  7  Raymon Schaeffer (1910)
  7  George Schaeffer (1931)
  7  Sara Ann Schaeffer (1864)
  7  Morris H. Schaeffer (1934)
  8  Thomas Allen Schaeffer (1937)
  8  Arlene Schaeffer (1932)
  8  Oscar Schaeffer (1901)
  8  Edith Louise Schaeffer (1917)
  9  Isabella Legg (1852)
  9  Edna Schaeffer (1894)
10  Mary Kieffer (1845)
11  Jean Schaeffer (1933)
11  Minnie Schaeffer (1873)
12  Maria Schaeffer (1900)
14  Frankie Bullock (1956)
14  Samuel Schaeffer (1877)
15  Ashley Allen (1991)
15  Louise Annetta Schaeffer (1942)
15  Katie Matilda Yoder (1873)
15  Carol Dluzniewski (1944)
15  Fremont Mertz Schaeffer (1894)
17  George D. Schaeffer (1837)
17  Lewis Schaeffer (1917)
18  Nicholas L. Schaeffer (1881)
18  Amos Rothermel (1913)
19  Ricky Jane Collins (1945)
19  Cora H. Schaeffer (1884)
19  Margaret Schaeffer (1926)
21  Thomas Hogan (1992)
21  Edmund Burke Schaeffer (1876)
21  Ursula Schaeffer (1875)
23  Robert L. Schaeffer (1881)
23  Lewis Schaeffer (1886)
23  Lewis C. Schaeffer (1919)
24  Susan Stephens (1948)
24  Melissa Boggi (1970)
24  Ella Schaeffer (1898)
25  Tracy Stoker (1965)
25  Marie Schaeffer (1847)
25  David O. Schaeffer (1934)
26  Charles Schaeffer (1867)
26  Bertha Neumann (2001)
26  David Schaeffer (1939)
27  Thurman Williams (1927)
        + Virginia Leggett
27  Mary Jane Schaeffer (1927)
27  Philip Schaeffer (1905)
28  Charles Schaeffer (1882)
28  Sallie Schaeffer (1948)
29  Oliver G. Schaeffer (1946)
30  James DeLong (1845)
30  Herbert Roy Schaeffer (1882)
30  Philip Schaeffer (1853)
30  Daniel Schaeffer (1882)
31  Helen Schaeffer (1883)
31  Edna Schaeffer (1911)
31  Walter P. Schaeffer (1932)
Site last updated April 1, 2022
For comments or questions, you can email Roman or (better?) post a message.